ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

Σταθμός Αιμοδοσίας: 301

Γραφείο Διεύθύντριας, Μ. Πολίτου 302

Αιματολογικό 324

Μικροβιολογικό:

Γραφείο Διευθύντριας, Ε. Κουσκούνη 238

Καλλιεργειών 158

Βιοχημικό 241

Αιματολογικό – Μοριακής Μικροβιολογίας 159

Παθολογοανατομικό:

Γραφείο Διευθύντριας, Ντ. Τηνιακού 424

Γραφείο Αναπλ. Καθηγήτριας Ε. Καρβούνη 421

Γραφείο Αναπλ. Καθηγήτριας Ε. Καΐρη 422

Γραφείο Ειδικευομένων Ιατρών 423

Γραμματεία 424, FAX 425

Εργαστήριο 426

Εργαστηριακός Πάγκος 427

Ανοϊστοχημικό Τμήμα (Μ. Πλεμμένου) 381

Κυτταρολογικό: 314

Γραφείο Διευθύντριας, Α. Πολίτη 149, 315

Γραφείο Ιατρών 240

Ορμονολογικό:

Γραφείο Αναπλ. Καθηγητή Δ. Ρίζου 229

Εργαστήριο 254