ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

Τεχνική Υπηρεσία: 228

Γραφείο Μηχανικού: Ι. Γαλάτης 218

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Γ. Σαατσάκης 318

Λεβητοστάσιο 250

Υποσταθμός ΔΕΗ 217