ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΓΑΖΑΣ ΚΑΙ ΓΑΖΑΚΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ,ΣΑΓΡΕ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΕΝΕΣΙΜΩΝ 21G

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, ύψους 41.000,00 € + ΦΠΑ = 50.840,00 €.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/04/2021 στις 14:00 μμ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ