ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ > 35

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΣΟΥΠΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ XEROX 106R01374

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ