ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΣΚΑΜΠΟ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Προμήθεια διαφόρων μελανιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών και μη

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ψυγείων και καταψύξεων πλάσματος της Αιμοδοσίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Β' ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ DIAL-A-FLO ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ