ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών για δώδεκα (12) μήνες (Δ.16/2022).

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΕΣ STELLANT MEDRAD, CT EXPRESS 4D ΚΑΙ ACCUTRON MR

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία των εγχυτών STELLANT MEDRAD, CT EXPRESS 4D και ACCUTRON MR για ένα έτος.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ SUPER FROST PLUS, ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΨΥΚΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ