ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Το Αιματολογικό Εργαστήριο – Υπηρεσία Αιμοδοσίας ιδρύθηκε το 1962 και αποτέλεσε ξεχωριστό εργαστήριο από το το 1990 (ΦΕΚ 408   5 Ιουλίου 1990 τεύχος 2). Πρώτη Διευθύντρια του Εργαστηρίου ήταν η  Αν. Καθηγήτρια κ. Γαρίδη (1970 μέχρι τις 31 Αυγούστου 1988). Στη συνέχεια η Αν. Καθηγήτρια Ανδρονίκη Νταλαμάγκα (έως 31/8/2010).

Από 1/9/2010 μέχρι σήμερα διευθύνει το Εγαστήριο η Αν. Καθηγήτρια κ.Μαριάννα Πολίτου.