ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ, 2ης ΚΑΙ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΙ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Εκ μέρους της Α΄ Αναισθησιολογικής Κλινικής και της οργανώτριας των επαναληπτικών μαθημάτων, προετοιμασίας των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Αναισθησιολογίας 2020, Αν. Καθηγήτριας, κας Μελεμενή, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που διάγουμε, τα μαθήματα αναβάλλονται επ’ αόριστον.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ε.Μ.Π. ΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ε.Μ.Π.

Επιστολή Καθηγητή Ε.Μ.Π. κου Χαριτίδη για τη συνεργασία με Ε.Μ.Π. σε απάντηση της ευχαριστήριας επιστολής της Διευθύντριας της Α΄ Αναισθησιολογικής Κλινικής και της Αν. Καθηγήτριας κας Μελεμενή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ευχαριστήριος επιστολή της Α΄ Αναισθησιολογικής κλινικής προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Α. Μπουντουβή και τον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χαριτίδη

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019