ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Εκ μέρους της Α΄ Αναισθησιολογικής Κλινικής και της οργανώτριας των επαναληπτικών μαθημάτων, προετοιμασίας των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Αναισθησιολογίας 2020, Αν. Καθηγήτριας, κας Μελεμενή, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που διάγουμε, τα μαθήματα αναβάλλονται επ’ αόριστον.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ε.Μ.Π. ΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ε.Μ.Π.

Επιστολή Καθηγητή Ε.Μ.Π. κου Χαριτίδη για τη συνεργασία με Ε.Μ.Π. σε απάντηση της ευχαριστήριας επιστολής της Διευθύντριας της Α΄ Αναισθησιολογικής Κλινικής και της Αν. Καθηγήτριας κας Μελεμενή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ευχαριστήριος επιστολή της Α΄ Αναισθησιολογικής κλινικής προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Α. Μπουντουβή και τον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χαριτίδη

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΒΠ46Ψ8Χ4-Χ1Υ) διακόπτεται κατόπιν αναστολής διαδικασιών προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) σχετική...