ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΕΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CPAP

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ