ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

  • Ι. Σιαφάκα, Ε. Αργύρα 169
  • Κ. Θεοδωράκη, Α. Μελεμένη, Χ. Στάϊκου, Α. Παρασκευά 195