Αρεταίειο Νοσοκομείο

To πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η ίδρυση του Αρεταίειου Νοσοκομείου το 1898 έδωσε πολύ μεγάλη ώθηση στην Ιατρική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στη χώρα μας. Χιλιάδες φοιτητές της Ιατρικής, μετέπειτα γιατροί που άσκησαν το λειτούργημά τους στη χώρα μας ή διέπρεψαν στο εξωτερικό, μυήθηκαν στην Ιατρική Επιστήμη στο Αρεταίειο Nοσοκομείο. Σήμερα, έναν αιώνα και πλέον μετά, το Αρεταίειο Νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, όσον αφορά στις ιατρικές αλλά και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο στεγάζει: Τη Β' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, την Α' Αναισθησιολογική Κλινική, τη Νεφρολογική Κλινική, τη Νεογνολογική Κλινική και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια: Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Oρμονολογικό και Υπηρεσία Αιμοδοσίας- Αιματολογικό.

 


 

 

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (IVF) ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ (Δ.13/2022)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ