ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο του Αρεταίειου Νοσοκομείου ιδρύθηκε στις 15 Απριλίου του 1983 και είναι μέλος της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Καταστατικό Σωματείου

 

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Σταματοπούλου Μαρία, (Πρόεδρος)
  • Σάτος Θωμάς, (Αντιπρόεδρος)
  • Περιβολαράκης Ραφαήλ, (Γ. Γραμματέας)
  • Σκανδάλης Νικόλαος, (Ταμίας)
  • Χρυσικός Ανδρέας, (Μέλος)
  • Χαλβατζή Μαρίνα, (Μέλος)
  • Καρακώστας Νικόλαος, (Μέλος)

Επικοινωνία:1983seran[at]gmail[dot]com

Για θέματα εργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμ. Προσωπικού, 210 7286433, hr "παπάκι" aretaieio τελίτσα uoa τελίτσα gr

Σύνδεσμοι