ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

  • Φαρμακείο 230, 252
  • Αποθήκη Αναλωσίμου Υλικού 258