ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

  • Καθηγητής Β’ Χειρουργικής Κλινικής, Μ. Κωνσταντουλάκης 156
  • Γραμματεία Β’ Χειρουργικής Κλινικής 128, 130
  • Καθηγητής Β’ Μαιευτικής-Γυν/κης Ν. Βλάχος 353
  • Γραμματεία Β’ Μαιευτικής-Γυν/κης Κλινικής 353
  • Καθηγήτρια Νεογνολογικής Κλινικής Ν. Ιακωβίδου 224
  • Καθηγητρια Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας Ε. Μουλοπούλου 2107246103 (εξωτ. γραμμή)
  • Γραμματεία Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας 137
  • Καθηγήτρια Α΄ Κλινικής Αναισθησιολογίας Ι. Σιαφάκα 334
  • Γραμματεία Α΄ Κλινικής Αναισθησιολογίας 323