ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Αρεταίειου νοσοκομείου είναι οργανωμένες στις παρακάτω Διευθύνσεις:

 

α) Διεύθυνση Διοικητικού:

Αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Προσωπικού.
 • Τμήμα Γραμματείας.
 • Τμήμα Παρακολούθησης Ασθενών και Αρχείου.
 • Τμήμα Επιστασίας.
 • Γραφείο Βιβλιοθήκης.

 

β) Διεύθυνση Οικονομικού:

Αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Λογιστηρίου.
 • Τμήμα Προμηθειών.
 • Τμήμα Διαχείρισης.
 • Τμήμα Χρηματικού.
 • Τμήμα Διατροφής.
 • Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης.

 

γ) Διεύθυνση Τεχνικού:

Αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Τεχνικών Έργων.
 • Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας.