ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Αρεταίειου νοσοκομείου είναι οργανωμένες στις παρακάτω Διευθύνσεις:

 

α) Διεύθυνση Διοικητικού:

  • Τμήμα Προσωπικού.
  • Τμήμα Γραμματείας.
  • Τμήμα Παρακολούθησης Ασθενών και Αρχείου.
  • Τμήμα Επιστασίας.
  • Γραφείο Βιβλιοθήκης.

 

β) Διεύθυνση Οικονομικού:

 

γ) Διεύθυνση Τεχνικού:

  • Τμήμα Τεχνικών Έργων.
  • Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας.