ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

Χειρουργικό 304

Ογκολογικό 305

Γυναικολογικό Ογκολογικό 331

Μαιευτικό - Γυναικολογικό 306

Γαστρεντερολογικό 308

Αγγειοχειρουργικό 126

Ιατρείο Πόνου 288

Μεταμοσχεύσεων - Ηπατοκυττάρων 171, 382

Οικογενειακού Προγραμματισμού 332

Ενδοκρινολογικό Ιατρείο 327, 298

Ακτινολογικό 307