ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού: κα Σεβασμία Οικονόμου 401

 

Τμήμα Λογιστηρίου:

Προϊστάμενος κ. Αθ. Κωστούρος 406

- Εκκαθάριση δαπανών: 414, 415, 416, 417

- Εκκαθάριση νοσηλείων: 402, 403

- Εκκαθάριση αποδοχών (Μισθοδοσία): 407, 404

 

Τμήμα Προμηθειών: 411, 412, 413

Προϊστάμενος κ. Σ. Παπαμακάριος 410

 

Τμήμα Διαχείρισης: 134

Προϊστάμενος κ. Αθ. Γιώρτσος 161

- Αποθήκη μη αναλωσίμου υλικού 197

- Αποθήκη αναλώσιμου αποστειρωμένου υλικού 258

- Αποθήκη τροφίμων 198

 

Τμήμα Χρηματικού (Ταμείο): 409

Προϊσταμένη κα Δ. Πατσούρη 408

 

Τμήμα Πληροφορικής: 446, 447, 448

 

Τμήμα Διατροφής:

Προϊστάμενος κ. Χ. Βασιλόπουλος 419