ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

Απαραίτητα δικαιολογητικά ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ

  1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και των δύο γονέων - 2 αντίγραφα
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου - 2 αντίγραφα
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - 2 αντίγραφα
  4. Οι αλλοδαποί προσκομίζουν πιστοποιητικό γάμου ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ - 2 αντίγραφα
  5. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ και των δύο γονέων

Οι Δηλώσεις  γίνονται από τους γονείς στο Γραφείο  Εισαγωγής Ασθενώνστα Εξωτερικά Ιατρεία την ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Τηλ: 210-7286247   Fax: 210- 7211007

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ώρες εξυπηρέτησης Δηλώσεων είναι από 12.00  έως 14.30

Οι άγαμες μητέρες προσκομίζουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

* Η παραλαβή των Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης γίνεται ΜΟΝΟ από το Ληξιαρχείο Αθηνών (Οδός Αθηνάς 63 – Πλατεία Κοτζιά στο Παλαιό Δημαρχείο), δέκα (10)εργάσιμεςημέρες μετά τη δήλωση στο Νοσοκομείο με  προσκόμιση ταυτότητας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

*  Η παραλαβή της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης γίνεται και μέσω ΚΕΠ κατόπιν αιτήσεως