ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

Γραμματεία Δ/νσης -137

Μονάδα Κλασσικής Ακτινολογίας

Γραμματεία -166

Μονάδα Μαστογραφίας

Γραμματεία- Ραντεβού -162

Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας

Προϊσταμένη -315

Γραμματεία - Ραντεβού -266

Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας

Προϊσταμένη -315

Γραμματεία - Ραντεβού  -266

Μονάδα Υπερηχοτομογραφίας

Γραμματεία - Ραντεβού   -231

Μονάδα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Γραμματεία- Ραντεβού  -268

Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας – Ψηφιακού Αγγειογράφου

Γραμματεία- Ραντεβού  -236

Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής

Γραμματεία- Ραντεβού   -232

Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Γραμματεία    -263

Mονάδα Ακτινοφυσικής -267

Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής

Γραμματεία- Ραντεβού: 210 7707669