ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ

Θάλαμοι νοσηλείας: 12:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00 (θερινό ωράριο 18:00 - 21:00).

ΜΕΘ: 11:00 και 19:00, για 30 λεπτά.