ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

  • Γραφείο Αν. Καθηγ. Γράψα Ειρήνη 352
  • Γραμματεία 351
  • Γραφείο 253
  • Γραφείο Ιατρών 272
  • Τεχνητός Νεφρός 271
  • Εργαστήριο 270