ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

  • Διευθύντρια Αν. Καθηγ. Ειρήνη Γράψα: 352
  • Γραμματεία: 351
  • Γραφεία Ιατρών: 253, 272
  • Τεχνητός Νεφρός: 271
  • Εργαστήριο: 270