ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ, 2ης ΚΑΙ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ