ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2