ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο διοικείται αυτοτελώς από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ονομάζεται «Εφορεία» και η οποία ορίζεται από την Ιατρική Σχολή και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η σύνθεση της Εφορείας του Αρεταίειου Νοσοκομείου από 01-09-2019 έως 31-08-2021 είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γεράσιμος Σιάσος, Αν. Καθηγητής & Αν. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θεοδόσιος Θεοδοσόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Μέλος ΔΕΠ Β΄ Χειρουργικής Κλινικής.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Λία-Ευαγγελία Μουλοπούλου, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθύντρια του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας, ορισμένο μέλος ΔΕΠ.
 2. Νικολέτα Ιακωβίδου, Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής, ορισμένο μέλος ΔΕΠ.
 3. Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, μέλος ΔΕΠ.
 4. Σκανδάλης Νικόλαος, Υπάλληλος του Τ.Ε. Κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄, εκπρόσωπος Νοσηλευτικού Προσωπικού (αιρετό μέλος).
 5. Χρήστος Βασιλόπουλος, Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων, με βαθμό Α΄, εκπρόσωπος λοιπών εργαζομένων (αιρετό μέλος).


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μαριάννα Πολίτου του Χριστοδούλου Αν. Καθηγήτρια Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, Αναπληρωματικό μέλος της κας Λίας-Ευαγγελίας Μουλοπούλου.
 2. Αικατερίνη Πολίτη, Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, Αναπληρωματικό μέλος της κας Νικολέττας Ιακωβίδου.
 3. Πολυδώρου Ανδρέας, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεωργίου Μαστοράκου.
 4. Κόντης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, Αναπληρωματικό μέλος του κ. Θεοδοσίου Θεοδοσόπουλου.
 5. Δρεπανού Βασιλική, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Μαιευτικής, με βαθμό Α΄ Αναπληρωματικό μέλος του κ. Νικολάου Σκανδάλη.
 6. Βεργετίδου Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, με βαθμό Δ΄, Αναπληρωματικό μέλος του κ. Χρήστου Βασιλόπουλου.