ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, ύψους 41.000,00 € + ΦΠΑ = 50.840,00 €.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/04/2021 στις 14:00 μμ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (3.000) ΣΤΥΛΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Λ