ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης (νέο κτίριο) του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου και των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται σε χρήση στα τμήματα του Νοσοκομείου.

Συνοπτικά οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 • Συνολική ευθύνη ασφάλειας του δικτύου νοσοκομείου, επίβλεψη καλής λειτουργίας του, επέκταση και υποστήριξη αυτού.
 • Η συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη των κεντρικών εξυπηρετητών (Servers) και των Η/Υ που βρίσκονται σε χρήση στις υπηρεσίες του νοσοκομείου (περίπου 32 servers, 280 Η/Υ συνδεδεμένοι στο δίκτυο, 240 εκτυπωτές).
 • Η διαχείριση και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων που λειτουργούν στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.
 • Η αξιολόγηση και εισήγηση στη Διοίκηση προτάσεων εισαγωγής συστημάτων & δικτύων πληροφορικής, για την εξυπηρέτηση του έργου του νοσοκομείου.
 • Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Η παρακολούθηση του κύκλου ζωής των υποδομών Πληροφορικής και η εισήγηση στη Διοίκηση της ανανέωσης και αναβάθμισής τους.
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών για διάφορες ανάγκες των τμημάτων του νοσοκομείου.
 • Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
 • Η μέριμνα για τη λήψη και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των εξυπηρετητών της υπηρεσίας. 
 • Η μέριμνα για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας και την υλοποίηση σχεδίου εφεδρικής λειτουργίας, και την εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς όσων εμφανίζουν προβλήματα.
 • Η ενημέρωση των τελικών χρηστών των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής αναφορικά με την ορθή χρήση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Η τακτική ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το νοσοκομείο.

Προσωπικό:

 • Γερόπουλος Σπύρος, ΤΕ Πληροφορικής, Τηλ: 210 7286 447
 • Κοντονίκας Ιωάννης, ΤΕ Πληροφορικής, Τηλ: 210 7286 448
 • Χρυσικός Ανδρέας, ΔΕ Xειριστών Η/Υ, Τηλ: 210 7286 446

e-mail Τμήματος: it παπάκι aretaieio τελεία uoa τελεία gr