ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 05-12-2019

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28-11-2019

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20-11-2019

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 18-11-2019

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 06-11-2019

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31-10-2019

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24-10-2019

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 23-10-2019

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 17-10-2019

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26-09-2019