ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΡΙΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΦΗΝΟΗΠΕΡΩΪΟΥ ΓΑΓΓΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την εμφύτευση δύο (2) Υπαραχνοειδών Αντλιών.

Προϋπολογισμός: 26.360,00 € + ΦΠΑ = 29.837,40€

Υποβολές προσφορών: έως 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Διενέργεια διαγωνισμού: 09/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ, ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ), ΑΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΩΝ 1 & 2,5ML,

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ