ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (IVF) ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ (Δ.13/2022)