ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ