ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ευχαριστήριος επιστολή της Α΄ Αναισθησιολογικής κλινικής προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Α. Μπουντουβή και τον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χαριτίδη