ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ε.Μ.Π. ΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ε.Μ.Π.

Επιστολή Καθηγητή Ε.Μ.Π. κου Χαριτίδη για τη συνεργασία με Ε.Μ.Π. σε απάντηση της ευχαριστήριας επιστολής της Διευθύντριας της Α΄ Αναισθησιολογικής Κλινικής και της Αν. Καθηγήτριας κας Μελεμενή.