ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31-01-2020