ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30-01-2020