ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20-01-2020