ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

Σάββατο 13 Απριλίου 2019 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ AΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ