ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΦΑΓΗΤΙΔΙΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ