ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΙΤ ΕΚΑΤΟ (100) ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ Ρ16/KI-67 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ