ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ