ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ