ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020