ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019